tirsdag 11. mai 2010

"For livets glade jenter"....osb.

Jepp, eg har bestemt meg for å vera positiv - å sjå lyst på livet, og dei situasjonar som måtte dukka opp, og kanskje verka problematiske ved første augekast... Pice of cake! Så enkelt er det vel ikkje, eigentleg, men likevel - kanskje! For, som eg lærte her om dagen på eit usedvanleg godt kurs eg deltok på: ein har ALLTID eit val! I ein kvar situasjon ein befinn seg i, meir eller mindre sjølvvalt, så har ein eit val korleis ein taklar/tek /handterar det inntruffne (neppe nynorskord dette, nei...). Så enkelt - og så utfordrande! Lat meg ta eit døme: Det kjem uventa (berre annonsert nokre timar før..)besøk ein måndag ettermiddag....positivt: skippertaksrydding, og huset ser leveleg og bebueleg ut, og ein får drikka kaffi og slarva med besøket. Nytt døme: Ein får negativ merksemd for ting ein har gjort/ikkje gjort, som mange les/får høyra - ein kan anten verta sur og oppgitt og (unnskuld språket) gi f..... og lata andre gjera jobben framover (og sjå om det går noko betre...) - eller ein kan skjerpa hovudet, og seia som så at: dette skal motbevisast! Ja, ein har alltid eitt val, og det er det greitt å vera seg bevisst ein gong i blant, trur eg : )