søndag 28. juni 2009

"Tilværelsens uutholdelige letthet"

Eg er i gang med Milan Kundera si bok med ovanfornemnde tittel - og so far (s.103), so good. Undrar om det er fleire der ute som har lese denne boka, og vil dela sine "erfaringar" med den? Så skal eg koma attende med mine, litt lenger ut i løypa!

tirsdag 16. juni 2009

Fasader

What to think, what to say... Ikkje allverdens av meiningar om mangt og mykje å spora her for tida! Eg er på veg inn i feriemodus, og gledar meg over nedteljing av arbeidsdagar til Danmarksturen! Årets familieferietur! Eg har, når eg tenkjer meg litt om, tenkt litt på noko eg las på ein anna blogg her om dagen: "omdømebygging"-dette med kor viktig, og "i vinden" det er å framstilla t.d. ein kommune eller ei bygd på ein god måte. Å ha eller skaffa seg eit godt omdøme, som middel for å oppnå at folk oppfattar staden som flott, fasinerande, triveleg, trygg, o.s.b. for å kanskje hala hit nokre sjeler. Omdøme - då tenkjer eg, av ein eller annan grunn, litt sånn "kva naboen meiner/tykkjer om meg". Me må halda fasaden, slik at me vert oppfatta slik me ønskjer å bli oppfatta! Men, det ligg nesten i "sakens natur" at då er det eit og anna ein må gå på akkord med. For å få fram det verkelege, djupe, ekte i ei bygd eller ein kommune må ein ta med seg, og ta utgangspunkt i "rått og råte" - og starta der. Det er ikkje berre å klistra opp eit "glansbilete" og seia at: slik er det her, dette er bygda vår - for så å prøva å leva opp til det. Ja,ja, ein kan vel kanskje gjera det slik - men ein slik fasade er sårbar for dei indre kreftene. Erkjenning av og kunnskap om korleis eit samfunn er og fungerer er viktig for utviklinga av det. Dette er utgangspunktet! Så, for å "landa litt" att, og kanskje få fram poenget mitt: Alle konsulentar kringom som skor seg på å byggja omdøme må kanskje grava litt djupare i dalane og langs fjordane (og kvar dei elles måtte få oppdrag), for å unngå at det vert fasadebygging - for å få grunnlaget for utvikling på stødig grunn - og for å gjera seg fortent til dei SKY-høge timeprisane sine.....